Igazgató: Pálfalvai Zoltán

Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla

2016/2017-es tanévben induló képzések

Iskolánkról röviden
Emelt szintű idegen nyelvi tagozatos hatosztályos gimnáziumi képzés
Angol-magyar két tanítási nyelvű ötosztályos gimnáziumi képzés
Angol-magyar két tanítási nyelvű négyosztályos gimnáziumi képzés
Négyosztályos gimnáziumi képzés

 


Tagozatazonosító kódok:

  001 emelt szintű idegen nyelvi tagozatos hatosztályos gimnáziumi képzés
  002 angol-magyar két tanítási nyelvű ötosztályos gimnáziumi képzés
  003 angol-magyar két tanítási nyelvű négyosztályos gimnáziumi képzés
  004 négyosztályos gimnáziumi képzés

 

ISKOLA OM AZONOSÍTÓ KÓDJA: 032286
TELEPHELY KÓD: 001

Figyelem!

A nyolcadikos tanulók számára – bármely képzésre jelentkeznek – egységes írásbeli felvételi vizsgát tartunk intézményünkben.
Kérjük, hogy a tanulók a felvételi vizsgára személyi igazolványt vagy diákigazolványt hozzanak magukkal.
Megjelenés ½ órával a vizsga előtt. A felvételi során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát.

Esemény Időpont
Nyílt napokElőzetes bejelentkezés telefononÁltalános tájékoztató, 2 tanóra megtekintése választás alapján 2015. november 23-24.(hétfő, kedd) 1300-1600
Szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei számára 2015. november 23. (hétfő) 1630
Szülői értekezlet a 6. osztályos tanulók szülei számára 2015. november 23. (hétfő) 1730
A 8. osztályos tanulók jelentkezése az egységes felvételi írásbeli vizsgára 2015. december 8. (kedd)
Írásbeli felvételi a 8. osztályos tanulók számára 2016. január 16. (szombat) 1000
Pótló írásbeli a 8. osztályos tanulók számára 2016. január 21. (csütörtök) 1400
A felvételi írásbeli dolgozatok megtekintése 2016. január 25. (hétfő) 800-1600
Az egységes felvételire jelentkezett tanulók értesítése az írásbeli eredményekről 2016. február 4. (csütörtök))
Jelentkezési lapok beküldése 2016. február 12. (péntek)
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 2016. március 9. (szerda)
A jelentkezők, szülők és az általános iskolák értesítése a felvételről 2016. április 26. (kedd)
Beiratkozás 2016. június 29. (szerda) 800-1200

Szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének és a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelem csatolása a jelentkezés laphoz. A kérelmet az igazgató bírálja el, írásbeli döntését eljuttatja a tanulókhoz.A sajátos nevelésű igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a felvételi vizsgán biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval történő felváltását, szakértői vélemény alapján segédeszköz használatát. Az értékeléskor a szakértői vélemény alapján az értékelési rendszer egy részlete alól felmentést kaphat a tanuló.

Várjuk a tehetséges tanulókat!