TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET A TERMÉSZETBEN

Emberi erőforrás támogatáskezelő logo

A 2015/2016-os tanévben a NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM keretében a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium köznevelési intézményben működő tehetséggondozó program NTP-KKI-B-15 kóddal jelzett pályázatán anyagi támogatást nyert.

Pályázatunk célja a természettudományok és művészetek iránt érdeklődő 7-9. osztályos diákok készségeinek fejlesztése, a két tehetségterület közös metszetének felismertetése, komplex látásmód kialakítása.

A 60 órás komplex program megvalósítása során egy adott természeti jelenséget tudományos  és művészi szempontból is megvizsgálunk. A természettudomány oldaláról a környezet meghatározó szerepét és a szerveződési szintek kutatását választottuk, ahol a sejt szinttől a társulás szintig vezetjük végig a fent említett folyamatot. Például a sejteket, szöveteket jól lehet tanulmányozni mikroszkóppal, ezután ezt megrajzolják a gyerekek, ahol azt mutatják be, hogy a mikroszkópban megfigyelt objektív valóság, a képi információ és annak továbbfejlesztése hogyan válik egyedivé a művészi alkotás során. Ez vezetheti őket arra a fölismerésre, hogy a tudományos és a művészi visszatükrözés is a valóság megismerésének, fölfedezésének módja, önkifejezési eszköz, ahol az ember szubjektívvá, sajátjává teheti megfigyeléseit. A természettudományos laborban végzett munkát képzőművészeti foglalkozások kísérik, amelyek a két területen tehetséges tanulók további fejlesztését szolgálják.
A populációk és a társulások vizsgálata tavasszal közeli terepgyakorlatokon és a Szlovák-karszt területén 3 napos táborban folytatódik, ahol a táj földrajzi – geológiai – biológiai – esztétikai vonatkozásai együttesen tanulmányozhatók. Ez a tapasztalat hozzájárulhat a magyarlakta Kárpát-medence elmélyültebb megismeréséhez, az érzelmi kötődéshez, a természeti és épített környezet iránti elkötelezettséghez.
A fölfedezés, megismerés, vizsgálat, kutatás, alkotás eseményeit munkanaplókban, rajzokon, fotókon és mozgóképeken rögzítjük. Tervezünk vetélkedőt, riportokat, fotósorozatokat, újságcikkeket, média megjelenéseket és internetes bejegyzéseket is, hogy eredményeink az iskola és a tágabb közösség nyilvánossága számára is hozzáférhetők legyenek. Április végén, a tanulók munkáiból kiállítást rendezünk.