Különgyűjtemény

2008-ban Dr. Fabulya László és Dr. Fabulya Lászlóné a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola volt igazgatói az iskola részére 369 példány könyvet adományoztak.  312 darab művet az iskola könyvtára különgyűjteményként tart nyilván.

fabulyaFabulya László (1927 – 2009) az 1966 szeptemberében indult intézmény első igazgatója volt. Kollégái így emlékeznek rá:

„Iskolánk 1966. szeptemberében indult Salgótarjáni Új Gimnázium elnevezéssel, az igazgatói feladatok ellátására ő kapott megbízást. Az akkor 40 éves igazgatót vezetési tapasztalatokkal a háta mögött izgatta az új kihívás, hogyan lehet a törvényes előírásokat betartva saját elképzelésekkel elindítani az új iskolát. Örömmel tapasztalta, hogy az akkori tanári csapatban zömmel tanítási gyakorlattal rendelkező igényes tanár, festőművész, több szakfelügyelő és néhány pályakezdő kapott kinevezést, akikkel el tudta képzelni a közös munkát. Laci bácsi kiváló szervezőkészséggel rendelkezett, a tartalmi munka beindításán túl a tárgyi feltételek (bútorok, könyvek, szótárak, laborok, konyhai felszerelések, stb.) megteremtése is sok energiát igényelt, hiszen az épületet teljesen üresen kaptuk meg.

Adott volt tehát a nagy lehetőség és egyben felelősség iskolaigazgatónak, tantestületnek mit tűz ki célul, mit tart fontosnak, hogy alakítja ki  nevelési elveit, követelményrendszerét. Mindenekelőtt az iskola névadójának kiválasztása, elfogadtatása jelentette Laci bácsinak a nem mindennapi szép feladatot .  Bolyai János Gimnázium lettünk.

Bolyai János tudjuk bátor volt a matematikai gondolkodásban, fiatalon újat alkotott, és itt van a kapcsolódási pont az ifjúsággal , amit Laci bácsi fontosnak érzett, hogy az ifjú ember sajátja, nagy érdeme, hogy mer a megszokottól eltérni, másként látni, önállóan gondolkodni.

Az előkészületi munkák 2 éve után  a névadó ünnepélyt, az első Bolyai Napokat már felesége Dr. Fabulya Lászlóné ( 1929  – 2002.) , Terike, a második igazgató szervezte meg (1969. május). A fenti Szophoklész idézet volt iskolaavatónk mottója.

Kettejük kiemelkedő pedagógiai érzéke, munkája, érdeme, hogy a salgótarjáni Új Gimnázium   Bolyaiként szerepel iskolarendszerünkben.

A   60-as évekre jellemző tagozatos gimnáziumi oktatási formába már a második tanévben bekapcsolódtunk. Egy matematika-fizika tagozatot indított Laci bácsi megyei kísérleti jelleggel, ami a következő években több tantárggyal bővült és sok sikert hozott diákoknak és tanáraiknak. Sok figyelmet fordítottak a tehetséggondozásra, a  tanulók  versenyeztetésére.

Később Igazgató Úr az oktatásirányításban dolgozott (Megyei Művelődési Osztály, Országos Pedagógiai Intézet, Művelődési Minisztérium), Budapestre költöztek, de szívügyük volt a Bolyai, figyelemmel kisérték az itt folyó eseményeket. Mindig szívesen jöttek a Bolyai Napok rendezvényeire, az érettségi találkozókra. Örömmel látták, hogy amit valaha megálmodtak tovább él és gazdagodik.

Az előző nyáron iskolai  könyvtárunknak  „külön gyűjteményt” adományozott értékes könyveikből, melyekből a ma és a jövő bolyais diákjai megismerkedhetnek az igényes tanár gondolkodásmódját alakító, széleskörű érdeklődését bemutató művekkel, köztük jónéhány könyvritkasággal. Ezzel együtt átadta az akkori, különböző  értekezletekről   készített feljegyzéseit is, melyek iskolatörténetünk igen értékes dokumentumai.

Az elhunyt tanáraink értékes életére tisztelettel emlékezünk, a Bolyai Napokon megkoszorúzzuk az  IN MEMORIAM emlékfalat.”

Az adományozott könyvek jegyzéke: kulongyujtemeny